Lyrics - Ho Lokile

Lyrics. What's music without them?

Much like you, we have just about had it struggling to find African lyrics online.
So we decided to do something about it.
We are building up a repository of African music. Not only Africappella music, but whatever African music we can find.
Granted this is no small feat, but we know we can count on you to help make this documentation project a success.Popular Searches

Ho Lokile (Tsepo "Village Pope" Tshola )

- composed by: Traditional Hymn (add. lyrics by Tsepo "Village Pope" Tshola)

Key Signature = C major

O ne o nkadimile motswalle
Oa re putsa ka lerato.
Le ha pelo e utlwile bohloko
O entse thato ea hao.

Ntataise Jehova.
Ke mofokodi oa hao.
Ke thekeselle maotong a hao,
Uena mopholosi oa ka.

Ke bipeditsoe ke bohloko.
Tlholohelo ea moratuoa oa ka.
Ha ke tseke Ntate.
Empa ke ikopela matla.

Ntumelle hle Ntate.
Ka tiisetso le mamello.
Ke hohle hohle ke leke hore,
"Ho lokile, ho lokile."

Ee, ho lokile.

Ntate ha ke sa sepela
hole le lehae laheso.
O nthuse ke tsebe hore,
"Ho lokile, ho lokile."

Seo O nkadimileng sona,
ha ore ke se busetse,
le teng ke sa leka hore,
"Ho lokile, ho lokile."

Le ha O re ke lesane,
le ba ratoang ho fetisa.
Le moo ke sa leka hore,
"Ho lokile, ho lokile."

Le ha lefu le bohale,
le kgaola tshiu tsaka.
Ke sa ntse ke leka hore,
"Ho lokile, ho lokile."

Feela ha ke na le uena,
bohlokong le dihlorisong.
Hohle ntate kentse ke re
"Ho lokile, ho lokile."

Buy this Song on iTunesWant to know more about Africappella?

Watch Africappella's latest video on YouTubeRecently Added


Promoted Lyrics

Join our Newsletter

Please enter your first name

Please enter your last name

Please enter a valid email address

Please enter a valid City nameJoin our NewsletterPlease enter your first name

Please enter your last name

Please enter a valid email address

Please enter a valid City namePaypal contributionsWe are working on a few exciting projects to get the Africappella brand to the next level. You can help us make our music products more accessible by pledging a small donation.