Lyrics - Pantsula for life

Lyrics. What's music without them?

Much like you, we have just about had it struggling to find African lyrics online.
So we decided to do something about it.
We are building up a repository of African music. Not only Africappella music, but whatever African music we can find.
Granted this is no small feat, but we know we can count on you to help make this documentation project a success.Popular Searches

- composed by: Kabelo Mabalane & Mandla

Key Signature = G minor

(One love, one love)
Yes yoh!
(Ha se nna ke Spikiri!)

Yis’khathi sakaBouga Luv lesi
(Ngithi Yis’khathi sakaBouga Luv lesi)
Everybody move over
(Come on, come on)

Angeke ungiConfirme
Ngoba ngilipantsula for life!
Akukho nzima ukubona ukuthi
NgiLipantsula for life!
Ngamani ungiyeke
Ngoba ngilipantsula for life!
NoMama‘m uyasho futhi naye
Ukuthi ngilipantsula for life!

Baningi abafana nami
Baningi abagqoka njengami
Baningi abo “Don’t Care!”
Futhi bazokutshela where to get off!
Njengami

Baningi abanganandaba njengami
Bayaziphilela
Bayazihlanganisela
Abanye abo “Hlom’ hlasele”
Haha! Haha!
(Phushuka!)

So, ibhekisise kahle lento
Ukuthi vele ayijiki lento
Mina namaGenge
Together as one!
Pantsula for life!

Ek sê Pantsula for life!
(Khanda shisa for life)
(One more time from the top)

(Chorus)
Ngamani ungiyeke
Ngoba ngilipantsula for life!
Akukho nzima ukubona ukuthi
Ngilipantsula for life!
NoMama wash’ukuthi mina
Ngilipantsula for life!
Akukho nzima ukubona ukuthi
Ngilipantsula for life!

Pantsula for life!
Ke lepantsola for life!

Uyabona lo uV.D.B
Vuka dilika bantwana
Ke mapantsoleng mo!
Ha! Ho a tshwana!

So, ngeke basitshele nex!
Bazositshelani?!
Vele siyalikhanda lekhekhe (ngithi)
Ngithandazel’ Uthixo wami
Phethi saka lami
Thatha lonke ikhekhe lami
Ngithi..

Bese ngidizela amagenge (for sure!)
Ukuthi sonke sibemuhles
See, once sabamuhles
Uyazi nawe
SamaPantsula for life!
(One more time from the top)

He mfana!
Why uthand’ ukuba ipantsula
Awubatshele

Labofeleba bakhand’ (bathand’) ucash
Labofeleba bathand’ukufesha
Labofeleba bathand’ukuthesha
Ngoba yilo vele elufakusaka

Malingekho usaka vele uzopaka
Uzopaka (for life)
Malingekho usaka you’re just another number
You’re just another number!

Gangster!
Gintsa!

It’s plain to see,
You can’t change me
Ke lepantsola life!

uMindloz ufana nami
uGwyza ufana nami
uMagesh ufana nami
Futhi ukositshela where to get off
Njengami!
uSbu ufana nami
noThulithilis ufana nami
uNozi ufana nami
Futhi ukositshela where to get off
Njengami!
uGeneral ufana nami, (ngithi)
uThamza ufana nami
Baningi abafana nami
Futhi bazokutshela where to get off
Njengami!

A ha! Wola seven!
For life!

Buy this Song on iTunes

Want to know more about Africappella?

Watch Africappella's latest video on YouTubeRecently Added


Promoted Lyrics

Join our Newsletter

Please enter your first name

Please enter your last name

Please enter a valid email address

Please enter a valid City nameJoin our NewsletterPlease enter your first name

Please enter your last name

Please enter a valid email address

Please enter a valid City namePaypal contributionsWe are working on a few exciting projects to get the Africappella brand to the next level. You can help us make our music products more accessible by pledging a small donation.