Lyrics - Stimela Sase Zola

Lyrics. What's music without them?

Much like you, we have just about had it struggling to find African lyrics online.
So we decided to do something about it.
We are building up a repository of African music. Not only Africappella music, but whatever African music we can find.
Granted this is no small feat, but we know we can count on you to help make this documentation project a success.Popular Searches

Stimela Sase Zola (Mbongeni Ngema)

- composed by: Mbongeni Ngema

Key Signature = G major

(Stanza 1)
Wangbamba kwamancane
Wangbambel’ eduze (Dudu s'thandwa sami)
Wangkhumbuz’ eGoli mama
eZola (Stimela sam' saseZola)
Wangbek’ esifubeni we mama
(Yelele mama, njengengan’ encane)

(Stanza 2)
Thambo lam' leKentucky
Sambrella sami (Dudu s'thandwa sami)
Sambrella sam selanga
S'dududu sami (Stimela sam saseZola)
Sojika emadrayini ah we mama
(Yelele mama, njengengan’ encane)

(Stanza 3)
Welcome dova baby
Stofu sam samalahle (Dudu s'thandwa sami)
Ngik'thanda nom’ uvutha baby
Iyho! (Stimela sam saseZola)
Iyho! (Yelele mama, njengengan’ encane)

(Stanza 4)
Sengihamba ngoCommisioner
Ngigqok’ u-Arrow shirt (Dudu s'thandwa sami)
Aw'bhek' ezansi Florsheim shoes baby
(Stimela sam saseZola)
Ng'yobona wena baby eZola
(Yelele mama, njengengan’ encane)

(Stanza 5)
Ngigibel’ iE20 eCarlton Centre (Dudu s'thandwa sami)
Esdididini mama
Ngeshumi lami, NgeRandi lami wemama
(Stimela sam saseZola)
Ng'yophumula kuwe baby edairy
(Yelele mama, njengengan’ encane)

(Stanza 6)
Welcome dova baby
Stofu sam' samalahle (Dudu s'thandwa sami)
Ngik'thanda nom’ uvutha baby
(Stimela sam saseZola)
Iyoh! We lavi wami bo, we mama
(Yelele mama, njengengan’ encane)

(Stanza 7)
Wang'thinta ngakhukhumala
Ngafana ne self-raising (Dudu s'thandwa sami)
Ngahamba ngagcwal’ istrati
Ngafana nomabhalane (Stimela sam saseZola)
Wemama, welavi, we baby
(Yelele mama, njengengan’ encane)

(Alternative Stanza)
Ngigibel’ iE20 bo! eCarlton Centre (Dudu s'thandwa sami)
Esdididini mama
Ngeshumi lami, NgeRandi lami
(Stimela sam saseZola)
eGoli, eJozi, eMshishi, eMjiva
(Yelele mama, njengengan’ encane)

Buy this Song on iTunesWant to know more about Africappella?

Watch Africappella's latest video on YouTubeRecently Added


Promoted Lyrics

Join our Newsletter

Please enter your first name

Please enter your last name

Please enter a valid email address

Please enter a valid City nameJoin our NewsletterPlease enter your first name

Please enter your last name

Please enter a valid email address

Please enter a valid City namePaypal contributionsWe are working on a few exciting projects to get the Africappella brand to the next level. You can help us make our music products more accessible by pledging a small donation.